Anaokullar

Ortadoğulular Anaokulu

Vizyonumuz

Kendisini ve dünyayı keşfeden, hayat dolu, sorgulayan ve öğrenen, sosyal çevresiyle uyumlu, özgüveni yüksek ve hayat dolu öğrencilerin yetiştiği; geleceğin dünyasının bugünden yaşandığı bir okul olmaktır.

Misyonumuz

Okul öncesi alanda sorumluluklarını bilen, gelişmelere açık, fayda üreten ve tüm paydaşlarına güven veren örnek bir eğitim kurumu modeli oluşturmaktır.

TOUCH Öğrenme Modeli

Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak anaokulu gruplarında duyularla öğrenmeyi sağlayan “TOUCH ÖĞRENME MODELİ”ni kullanmaktayız.

TOUCH Öğrenme Modeli, insanın beş duyu organı ile öğrenme süreçlerini kapsar. 0-6 yaş grubu öğrenmeyi deneyimleme ve keşfetme olarak sağlar. Öğrenme hemen her alanda devam etmektedir. Nesneleri tanıma, çevresini ve bulunduğu ortamı tanıma, arkadaşlarını diğer insanları tanıma, kendi bedenini tanıma ve duygularla ifadeleri tanıma gibi onlarca farklı tanımlama bu dönemde gerçekleşmektedir.

Anaokulumuzda öğrenmeyi kalıcı hale getirmek için merak uyandırma, oyunlarla öğrenme, deneyimleme, geri bildirim alma ve tekrar ettirme gibi metotlar uygulanmaktadır. Tüm duyu organları harekete geçirilerek aktif olarak kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafıza arasında sağlam bir bağ kurulur.

Biz modelimizi Milli Eğitim Bakanlığı müfredat ve kazanımları merkezine oturtmuş olup Okul Öncesi Eğitim Programının yanı sıra aktif öğrenme, değerler eğitimi, modern eğitim yaklaşımlarından yararlanmakta; TOUCH Öğrenme Modeline entegre ederek bir eğitim programı uygulamaktayız. Bu program, çocukların yaparak yaşayarak zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmalarını, öz bakım becerilerini kazanmalarını, sorumluluk almalarını ve ilkokula hazırlanmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Her çocuğun potansiyelinin en üst seviyeye çıkabilmesi için öğrenme aktiviteleri planlanmıştır.

TOUCH Öğrenme Modelinde Öğrenme

Eğitim programımızın başlangıç noktası oyundur. Çocuklar oyunda öğrenmeyi öğrenir, kendini tanır, yaşamın gerekliliklerini kavrar, kendine güvenmeyi başarır. Sanat, müzik, matematik, fen, doğa, drama, okuma-yazmaya hazırlık etkinliklerini çocukların çok yönlü gelişimini sağlamak adına bütünleştirilmiş olarak uygularız. Programın temellerini çoklu zekâ kuramı ve içselleştirilmiş öğrenmeye dayandırırız. Anaokulu eğitim programı Ortadoğulular Anaokulunda Her Çocuk Özeldir.’ ilkesiyle günlük yaşam becerilerine uygun materyaller hazırlanmış eğitim ortamlarımızda gerçekleştirilir.

Bireysel ve grup çalışmaları yapılarak çocukların tüm gelişim becerileri göz önünde bulundurulur. Anaokulumuzda önceliğimiz her biri özel ve tek olan çocuklarımızın gelişiminin en açık oldukları yaşta merak duygularını geliştirmek, öğrenme motivasyonlarını yükselterek öğrenme heyecanını oluşturmaktır.

Ortadoğulular Anaokulu olarak birlikte yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğreniyor; sonuç yerine süreç odaklı ilerliyor, bilimsel gelişmeleri sürekli takip ederek araştırmacılarımız ve uzman eğitim kadromuz ile çocuklarımızı erken çocukluk döneminde fark yaratan eğitim ve öğretim anlayışımızla, okul-aile ve çevre iş birliği içerisinde yarınları bugünlerde görmeyi tercih ediyoruz.

Okul-aile-çevre iş birliği ile özgüven sahibi, saygılı, sevgi dolu, çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen, problemlere farklı çözümler üretebilen ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, milli ve manevi değerlere saygılı, kimlik sahibi nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bireysel ve Sosyal Gelişim Etkinlikleri

Öğrencilerimizi çeşitli etkinliklerle bireysel ve sosyal alanlarda da geliştiriyoruz. Anaokulu çocuklarını bireysel ve sosyal yönden geliştirmek, onların gelecekteki başarılarının temel taşlarını oluşturur. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalışmalarla öğrencilerimize;

  • Müzik eğitimi ile seslerini doğru kullanmayı
  • Görsel sanatlar ile kendilerini resim yoluyla ifade etmeyi
  • Beden eğitimi dersleri ile vücutlarını eşgüdümlü̈ kullanmayı
  • Akıl oyunları dersleri ile düşünme, tasarlama ve strateji uygulama becerilerini
  • Halk oyunları ve drama eğitimi ile bedensel ve estetik becerilerini geliştiriyoruz.

Ortadoğulular Anaokulunda Dil Gelişimi:

Piaget’in Dil Gelişim Kuramına göre 3-6 yaş arasındaki çocuklar “ben merkezli” bir dil kullanırlar. Çocuklar bu dönemde monolog tarzı konuşmalarda bulunur. Anaokulumuzda çocukların iç dünyasını önemseyerek sesleri tanımalarını önemseriz. Bu yaş grubunda duyma, konuşma becerileri gelişmeyen çocukların öğrenme yetileri kapanacaktır. Konuşma ortamları, şarkı dinleme ve şarkılara eşlik etme etkinlikleri bu yaş grubunda çok önemlidir.

Çocuklarımıza Türkçeyi doğru ve etkin öğretmek için konuşma ortamları ile onların mümkün olduğunca çok sözcükle tanışmalarını sağlıyoruz. Sözcük hazinesi zenginleşen çocuklarımızın, Türkçeyi kullanma becerileriyle birlikte kendini ifade etme becerileri ve özgüvenleri de gelişiyor.

Anaokulunda Yabancı Dil Öğrenimi:

İngilizce eğitim programımız, öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim alanlarına uygun olarak, ay grupları da dikkate alınarak alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanır. Programımızı uygularken   öğrencilerimizin dil edinimi sürecine katkıda bulunmak adına onları dile maruz bırakarak sadece İngilizce konuşulur. Ortadoğulular anaokulunda yabancı dil öğrenimi dil becerilenin gelişim çağında verilmesi önemsenir.

Öğrenmenin kalıcı olması için özgün materyaller, gerçek nesneler ve interaktif programlar kullanılarak zengin bir eğitim ortamı sağlanır. Bu sayede öğrencilerimiz zaman içinde İngilizcenin farklı bir dil, bir iletişim aracı olduğunu gözlemler, kültürler arası benzerlik ve farklılıkları keşfeder ve bu farkındalık sonucunda İngilizce anlamaya ve konuşmaya başlarlar.

Pedagojik formasyona sahip ve oyunlaştırılmış metotlarla yabancı dil öğrenimi yapılmaktadır. Yabancı dil öğreniminde; müzik, şarkı, film, boyama seti ve kitap gibi destekleyici unsurlar dil öğrenimini hızlandırmaktadır. Yıllık müfredatımızda özellikle İngilizce dil öğrenimi önemli bir yer tutmaktadır. Yabancı dil dersleri branş öğretmenleri tarafından skills, listening ve speaking olarak ayrı ders tanımlamaları içinde işlenmektedir. Yabancı dilde şarkı, drama, oyun ve sanatsal etkinlikler öğrenme metotlarımızı oluşturan farklılıklardır.

Küçük yaş grubunun en çok ilgisini çeken hikaye anlatımı, etkinliklerin temelini oluşturur. Eş güdümlü eğitim programında belirlenmiş temalar doğrultusunda seçilmiş hikaye kitapları kullanılır. İngilizce öğretmeni ile sınıf öğretmeni etkinlikleri beraber yürütürler. 

Öğrenme Stilleri ve Oyunlarla Öğrenme:

Henüz dünyayı ve kendisini keşfetme aşamasında olan anaokulu öğrencilerimiz, bütün öğrenme stillerine beklentinin üstünde tepki vermektedir. Görsel, işitsel ve dokunsal öğrenme metotlarının tümünü oyunlaştırarak içselleştiririz. Öğrenme süreçleri bir bütün olup mutlu olunan anlarda çok daha hızlı gerçekleşir. İnsan beyni ödül sistemi ile öğrenme sürecini çok hızlı tamamlayacaktır. Oyunlarla öğrenme ve başarı duygusu sayesinde çocukların beyin fonksiyonları gelişmekte ve gelecek yaşamlarında elde edecekleri tüm başarıların temeli bu şekilde atılmaktadır. Kinestetik oyunlar sayesinde motor becerileri gelişen çocuklarımızın özgüvenleri de gelişmektedir

Tematik Sınıf Ortamı:

Ortadoğulular Anaokulunda, atölye eğitimleri ve tematik sınıf kullanımı yapılmaktadır. Böylelikle bütüncül öğrenme sağlanmaktadır. Tematik sınıflar sayesinde atölye eğitimi de sınıf ortamında sağlanmaktadır. Öğrenmede süreklilik esas olduğu için; ortam öğrenmesi, gözlem ve çevresel faktörlere dayalı pekiştirme devam etmektedir. “TOUCH Öğrenme Modeli”ne en uygun sınıf ortamları tematik sınıflardır. Çocuklarımız yıl boyu tek bir tema ile ilişkilendirilmeyip her üç aylık periyotta yeni bir tema ile farkındalık sağlanmaktadır. Böylece öğrenmenin en temel noktası olan merak duygusu ve heyecan kaybedilmez, öğrenme arzusu ve süreklilik arz eder.

Beceri Atölyesi:

Anaokulumuzda temel yaşam becerilerini destekleyici atölyeler bulunmaktadır. Mutfak atölyesi, ahşap atölyesi, seramik atölyesi gibi atölyelerde el ve iş becerilerini geliştiren çocuklarımız, yeteneklerini de bu atölye kapsamında tanıma fırsatı elde etmektedir. Bir yandan yaptıkları ürünleri sergileyen öğrenciler, diğer yandan bu ürünleri tanıtma ve toplum yararına dernekleri desteklemek adına gelire dönüştürebilmeyi deneyimlemektedirler. İleriki yaşlarına dönük çok büyük tecrübeler edindikleri mükemmel bir ortamı onlar için hazırlıyoruz.

Anaokulunda Spor Eğitimi:

Çocukların kas gelişiminde ve iskelet yapısında sporun yadsınamaz bir yeri vardır. Doğru nefes alma sayesinde beyine yeterli oksijen gideceği için spor yapan bireylerde zekâ gelişimi daha hızlı olmaktadır. Günlük rutin sporumuzun yanı sıra yüzme, binicilik, paten, basketbol gibi branş sporlarını da TOUCH Öğrenme Modeli kapsamında yapmaktayız. Bireysel ve grup sporları ile kendini keşfetme ve takım olarak hareket edebilme kabiliyetleri kazandırılmaktadır.

Değerler Eğitimi:

Evrensel değerlere sahip olacak şekilde yetiştirdiğimiz Ortadoğulular Anaokulu öğrencilerimize sınıf içerisinde etkinliklerle; sınıf çalışmaları, oyunlar, hikâyeler, drama çalışmaları ve örnek olay yöntemleriyle sorumluluk, dürüstlük, özgüven, sevgi, saygı, arkadaşlık büyüklere saygı, merhamet, adalet duygusu vb. yaşamayı öğrenirler. Kendisine yönelik öz saygıyı da öğrenen çocuklarımız, mahremiyet bilincine sahip olarak yetiştirilir. Hedefimiz, öğrencilerimize evrensel değerleri kavratmak ve bu değerleri davranışlarına yansıtabilmelerini sağlayarak onları sosyal-duygusal yönden desteklemektir.

Değerler eğitiminin amacı, çocuklarımızın olumlu davranışlarını pekiştirip bu davranışları alışkanlık haline getirmelerini sağlayarak olumlu karakter özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır.

Sağlam bir karakterin oluşumunda “çocuğa verilen değerin hissettirilmesi” en önemli adımlardan ilkidir. Çünkü olumlu davranışlar uygun zemin bulduğu zaman gelişir. Bu gelişim, davranışın karakter halini almasıyla devam eder. Bu bağlamda hem öğretmenlere hem de anne-babalara özellikle model olma açısından önemli görevler düşer.

Sıkça Sorulan Sorular

Sadece bir iş değil, bir meslek icrası, sorumluluk icrası anlayışıyla eğitimde 2002 yılından beri varolmanın haklı gururunu yaşayan bir markayız. 2002 yılında Ankara’da “Bir Öğretmen Kuruluşu” olarak faaliyete geçen Ortadoğulular Eğitim Kurumları, Ankara’nın tüm semtlerinde açtığı şubelerle bölgenin en yaygın eğitim kurumları arasında ilk 5’e girme başarısını elde etmiştir.

“Her insan bir dünyadır” anlayışıyla üzerimize aldığımız sorumlulukların farkındalığını hizmet kalitesine aktaran Ortadoğulular Eğitim Kurumları, hayatlara başarılı dokunuşunun karşılığını yerleştirme sınavları sonucu elde edilen derecelerle kanıtlamaktadır.

Ortadoğulular ailesi olarak tüm birimlerimizle birlikte eğitimi ciddi bir sorumluluk olarak algılıyoruz. Bir öğretmen kuruluşu olarak da eğitimin içinden gelen uzman öğretmen kadromuzla velilerimize, öğrencilerimize verdiğimiz sözleri hassasiyetle yerine getirmenin mücadelesini veriyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğinde önemli yapı taşları olarak çocuklarımız, velilerimiz ve tüm Ortadoğulular ailes bireyleri Türkiye’nin yükselen değeri olarak yeni eğitim modelleriyle kendimizi çağa-dünyaya uyarlıyoruz.

Kampüslerimiz lise olarak hizmet vermekte olup, kurs merkezlerimiz üniversite ve lise hazırlık olarak faaliyet göstermektedir.

Tüm kurumlarımız yetkin öğretim kadrosuyla, aynı kalitede hizmet vermektedir. Ayrıca her şubemizde, bireysel çalışma sistemi uygulanmaktadır.