Kurucu Mesajı

748d6bf7 859f 4a80 834c 19406e399dbf

Eğitim-öğretim süreci oldukça dinamik bir süreçtir ve bu sürecin baş aktörü de öğretmenlerdir.

Uzun yıllar özel eğitim kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik yapmış birisi olarak, gerek eğitim verilen okullarda, gerekse sınav maratonuna katkı sunan kurs ve benzeri yapılarda; öğretmen niteliği, yetkinliği, kuruma duyulan güven ya da aidiyet duygusu kurumların kalitesini ve başarısını doğrudan etkilemektedir. Çalışma ortamındaki huzur, profesyonel yaklaşım, eğitim felsefesine olan hâkimiyet, yeni nesil öğretim modellemesi, enformasyon – rehberlik süreçlerindeki samimi ve metodolojik yaklaşım, kurumları kendi segmentlerinde bir adım öne çıkarmaktadır.

Kurumlarımız, akademik bilgiyi doğru bir modellemeyle öğrencilerimize aktarmak anlamında temel bir misyona sahiptir. Bu misyona uygun olarak tüm yeni yaklaşımları modelimize entegre etmek için arkadaşlarımız sürekli çalışmaktadır ve de tüm modellemeler incelenmektedir. Lakin öğrencilerimizin, bir üst eğitim kurumuna hazırlanırken aslında yaşamın zorlu şartlarına da hazırlanması gerekmektedir.

Öğrencilerimizin psiko- sosyal gelişimlerini sağlamak amacıyla genel merkez bünyesinde faaliyet gösteren rehberlik direktörlüğü birimimiz; haftalık ve aylık çalışma planları oluşturmakta ve bu şekilde tüm şubelerimizde eş zamanlı seminer ve de bilgilendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca velinin eğitim süreçlerinde aktif rol alması adına veli seminerlerini düzenli gerçekleştirilmektedir. Kurumlarımızda uzman psikolog istihdamına çok önem verilmektedir. Gerek şubelerimizde gerekse genel merkezimizde psikolog arkadaşlarımızın sosyal medya aracılığı ile ya da yüz yüze bilgilendirme yapması ve anlık sorun çözme kapasitemizi arttırması temel önceliğimizdir.

Ayrıca ORTADOĞULULAR AKADEMİ ismiyle Kızılay’da ayrı bir binada akademimiz kurulmuştur. Akademimizde tüm çalışanlarımızın oryantasyon eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda veli eğitim programlarını kendi velilerimize ücretsiz olarak bu merkezdeki uzmanlarımız aracılığı ile sunuyoruz. Öğrencilerimize dönük kişisel gelişim programlarını da içeren hizmetleri öğrencimizin bağlı bulunduğu şubede gerçekleştirerek çağın getirdiği yeni ihtiyaçları, yeni yaklaşımlara uygun eğitim paketlerini öğrencilerimizle, çalışanlarımızla ve velilerimizle paylaşıyoruz.

Mayıs ayında ise Öğretmen Yetiştirme Programını da akademi bünyesine katarak Öğretmen Akademisini de hayata geçireceğiz. Bu şekilde öğretmenlerimizi güncel gelişmelerden haberdar ederek ve kurum içinde ihtiyaç duyulan öğretmen yeterliliklerini de güncelleyerek çağın ruhuna uygun bir modellemeyi güncel tutabileceğiz. Sonuç olarak akademimiz; kurum bünyesindeki tüm paydaşların taleplerini, beklentilerini karşılayabilmektedir. Akademimiz; mevcut yapıyı daha dinamik tutmak ve kurum içi gelişime hizmet sunmak gibi temel bir misyona sahiptir.

 

Deneme sınavlarında; her öğrencinin kurumda ve şubeler bazında sıralamaları, ülke geneli ortalamalarıyla kıyaslanmakta, veriler anlık izlenmekte, gelişim eğrisi çıkarılmakta, bu veriler ışığında branş ve şube bazlı telafi ve destek programları oluşturulup veliler süreçle ilgili bilgilendirilmektedir. Bu takip – bilgilendirme süreçlerinin proaktif olması ve velilerimizin de sürece dâhil edilmesi, beraberinde velilerimizin de eğitim öğretim süreçlerini öğrenmesine ve çocuklarının gerçek durumunu herhangi bir manipülasyona maruz kalmadan görmelerine katkı sunmaktadır.

Eğitim ailede başlamaktadır ve ailenin içinde olmadığı süreçlerde bilgi dezenformasyonuna maruz kalmak teknolojik gelişmeler de göz önüne alındığında kaçınılmaz görünmektedir.

Ümit CENİK Kimya Öğretmeni Yönetim Kurulu Başkanı