Eğitim Sistemimiz

EĞİTİM SİSTEMİMİZ:

Eğitim dosyamızda eğitim vizyonumuzu bulabilirsiniz. Bize göre çocuklarımız dört başlıklı bir gelişim sürecinden sonra arzu ettiğimiz insan özelliklerine sahip olabilir.

1- Akademik Eğitim,

a. Akademik Ders Eğitimi ;

Ortadoğulular 17 yıllık sınavlara hazırlık tecrübesi ile alanında uzman ve yazar eğitim kadrosu ile hizmet vermektedir. Bu amaçla normal müfredat dışında ek dersler, sınavlara hazırlık sistemi merkezi olarak planlanmakta ve bu tecrübe ile verilmektedir.

Çocuklarımızın hayata hazırlanırken kendilerine gerekli olan ve günümüz ihtiyaçlarına fazlası ile cevap verebilecek yoğunlukta akademik eğitim veriyoruz. Çocuklarımızı hem hayata hem de sınavlara hazırlıyor güçlü rekabet ortamında onlara gerekli akademik eğitimi veriyoruz. Özel hazırlıklarımız, öğrenme stillerine dayalı öğretim sistemimiz, etüt sistemimiz, danışmanlık sistemimiz bunun için var.

Proje tabanlı öğrenme modeli ile öğrencilerimize akademik, sosyal, kültürel alanlarda proje ürettirmekte ve var olan projelere dahil ederek etkin bir öğrenme sistemi oluşturmaktayız.

b. Dil Eğitimi ;

Almanca, İngilizce eğitimlerimiz 9.Sınıftan 12.Sınıfa kadar ihtiyaca göre yoğunlaştırılmış şekilde hazırlanmış olup, çocuklarımıza sadece grameri değil konuşmayı da öğretmeyi amaçlamaktadır. Sınıflara ve yeteneklere göre dağıtılmış yayın ve öğretim teknikleri, native destekli sistemine ilave olarak yurtdışı eğitim programları (Amerika, Avrupa ve Ortadoğu bağlantılarımız sayesinde) ile desteklenmiş  ve bu sayede dil eğitimi bütüncül bir sistemle ele alınmıştır.

 

2- Sosyal-Kültürel Eğitim,

Çocuğumuzun çevresindeki bireylerle sosyal ilişkiler kurması, toplumumuzun ve evrensel kültürün ilke ve değerlerine uyum sağlaması için gerekli olan, davranış ve yaklaşımları kazanmasını istiyoruz. Kulüpler ve sosyal sorumluluk projeleri,geziler ile çocuklarımızın dünya ile iletişim hâlinde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sadece bulunduğu ortamın donanımlarını taşıyan değil tüm dünyayı yorumlayabilen, iletişim kurabilen, dünya ile entegre olmuş dünya vizyonu olan çocuklar hedefliyoruz. Her çocuğun bir hobisinin gelişmesini önemsiyoruz. Her çocuğun bir enstrüman kullanıyor olmasını, bir spor dalında gelişmesini önemsiyoruz.

 

3- Kişilik Gelişimi Eğitimleri,

Hedefimiz her şeyden önce insandır. Eğitim okul merkezli, okul insan merkezli olmalıdır. Her şeyden önce insan ahlaklı olmalıdır.

Kişilik gelişimi programları ile çocuklarımızın zihinsel, fiziksel, sosyal, ahlaki ve manevi yönden gelişimini hedefliyor ve buna uygun programlar geliştiriyoruz. Bu sayede akademik ve sosyal yönden gelişmiş çocuğumuza kendi kimliğini kazandırmayı hedefliyoruz.

Çocuklarımıza yaşadıkları toplumun kodlarını ve davranış kurallarını öğretiyor ve karşılaştıkları yeni kültürleri yorumlama ve anlama kabiliyeti kazandırmayı hedefliyoruz.

Bireyin eğitim evrelerini dört ana başlıkta değerlendirir, buna göre felsefi alt yapıları hazırlar, bu dönemler;

Hayata Dokunma” dönemi (Okul Öncesi Eğitim)

Hayatı Okuma ” dönemi,    (İlkokul )

” Hayatı Anlama” dönemi,     (Ortaokul)

” Hayatı Yorumlama” dönemi, (Lise)

 

4- Evrensel Değerler Eğitimi,

Dünya vatandaşı olma Atatürk Gençliği olma yolunda Sosyal sorumluluğunun farkında, geçmişine layık, hedefini yüksek tutan, büyük düşünen, başarıya ulaşmayı hedefleyen nesiller yetiştirmek istiyor ve buna göre eğitim veriyoruz.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram