Ortadoğulular Eğitim ve Sanat Akademi

0

Yıllık Eğitim Hayatında
Deneyim

Ortadoğulular Eğitim Ekolü Yaratıyoruz.

Sadece bir iş değil, bir meslek icrası, sorumluluk icrası anlayışıyla eğitimde 2002 yılından beri varolmanın haklı gururunu yaşayan bir markayız.

TELEFON NUMARASI

0312 272 2002

ADRES

SokulluMehmet Paşa Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi 46/17 Öykü Apt, 06460 Çankaya/Ankara

Yaratıcı drama eğitiminde temel amaç; çocuğun etkinliklere aktif bir biçimde katılım sağlamasını, oyunu gözlemleyerek, içinde yer alarak, gerektiğinde tartışarak içselleştirmesini sağlamaktır. Çocukların özgün ya da kendi yaşantılarından yola çıkarak duygu ve düşüncelerini işin içine katması, dramatizasyon ile taklit ederek kendini ifade edebilmesi hedeflenir. Bu şekilde etkili bir öğrenme sürecini hayata geçirmek, yaratıcı dramanın en önemli hedeflerindendir. Yaparak, yaşayarak öğrenme yaklaşımını hayata geçiren yaratıcı drama, her yaştaki çocuğun farkındalık seviyesini en üst düzeye çıkarır. Fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişime katkı sağlar. Sanatsal ve kültürel yeteneklere yatkınlığı artırır. Deneyimli ekibimiz, profesyonel eğitim yaklaşımlarımızla yirmi yılı aşkın bir sürede çocukların hayatında olumdu değişimler yapmaya devam ediyoruz.

İngilizce drama kulübü; çocukların kendini ifade etme, fikir ve hayallerini farklı bir biçimde ifade etme imkânı sunan bir formata sahiptir. İngilizce drama kulübü sayesinde çocuklar, yabancı dil öğrenme sürecini keyifli bir etkinlik olarak deneyimlemiş olurlar.

Çocuklar duygu ve düşüncelerini ifade etmekte yetişkinler kadar iyi değildir. Çoğu zaman duygu ve düşüncelerinin farkında olmayabilirler, anlamlandıramayabilirler, bu nedenle ifade etmeleri de güçtür. Yetişkinler için konuşma ne ise, çocuklar için de oyun aynı şeydir. Oyun çocuk için, duyguları ifade etme ve keşfetme, ilişkileri keşfetme, yaşantılarını aktarma, isteklerini ifade etme ve kendilerini tatmin (doyum) etme yeridir. Oyuncaklar çocukların kelimeleri, oyunu ise ne anlatmak istediğidir. Aynı zamanda çocuklar, oyun sayesinde kendileri için daha az riskli ortamlarda öğrenme olanağı bulurlar. 2-12 yaş arasındaki çocuklarda görülen pek çok farklı psikolojik sorunda ‘Oyun Terapisi’ uygulanmaktadır. Çocuklarda, depresyon, yas, anne baba kaybı, takıntılar, kaygı bozuklukları, travma, istismar ve taciz, boşanma, alt ıslatma, kaka kaçırma, kardeş kıskançlığı, duygusal problemler, uyum problemleri, okul problemleri, davranış problemleri, uyku, yeme problemleri, özgüven sorunları, sosyal beceri sorunları ve kronik hastalığı olan çocuklarda hastalığa uyum aşamasında oyun terapisinin etkili ve iyileştirici sonuçlarının olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur.

Çocuklar için felsefe (P4C), öğrencilerin öznesi olduğu ve öğretim stilinin kolaylaştırıcı olduğu, araştırmaya dayalı bir pedagojidir. Amacı, sorgulama, akıl yürütme ve bağımsız öğrenme becerilerini geliştirmektir. Çocuklar için felsefe, Prof. Matthew Lipman tarafından, çocukların daha akılcı, merak uyandırıcı, eleştirel, yaratıcı bireyler haline gelmelerine yardımcı olmak için ortaya çıkarılmış bir disiplindir. Çocuklara, kendileriyle alaka düzeyi ve önemi olan soruları sorma, açık bir şekilde tartışma fırsatı verilmesi ilkesine dayanmaktadır. Çocukların felsefe ile öğrendikleri beceriler, hem kişisel hem de sosyal olarak müfredatın tüm alanlarında olumlu bir etkiye sahip yaşam becerileridir. P4C ile birlikte, çocuklar kendi cevapları için sebep ve açıklama vermeye teşvik edilir.

Tiyatro eğitiminin amacı, çocukların/gençlerin yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmek ve geleceğin bireylerine sanat zevki aşılamak olmalıdır. Bu bağlamda eğitim, hem gençlerin bireysel konuşma, yaratma ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirecek, hem de onlara tiyatro özelinde sanat ve topluma, medyaya eleştirel bakış açısı kazandıracaktır. Özgüven kazanan bireyler, kazandıkları bilgi ve becerilerle kendilerini hem okul hem de diğer ortamlarda daha rahat ifade edebileceklerdir. Ayrıca kazandıkları yaratıcı algılama süreci ve keyfi ile gelecekte de sanatla iç içe olan, sanatın yaratıcı özelliğinden hayatın tüm alanlarında yararlanan bireyler olacaklardır.
Tiyatro eğitimi sayesinde birey;
İfade güçleri ve beraberinde kendilerine güvenlerini artırır.
Eleştirel tahlil yeteneği kazanır, hem kendilerinin hem de diğerlerinin çalışmalardaki katkılarını gözlemler.
Dramatik konseptte yapılan soyut çalışmaların içeriğini yaşamın özelinde somutlaştırırlar.
Bedenlerini ve dillerini daha iyi kullanmaya başlarlar.
Hem çalışmaların içinde yer alarak rolleri gözlemleyecek, hem de grubu dışarıdan izleyerek yaşama dış gözle bakmayı öğrenecektir.
Tiyatro ve drama çalışmalarına ait temel özellikleri öğrenecek, bu alandaki becerilerini geliştireceklerdir.
Tiyatro ve diğer benzeri sanatlara ait teknik bilgiler edineceklerdir.
Tiyatro yolu ile toplumdaki sosyo-ekonomik farklılıkları gözlemleyecek, toplumsal değerler, nesil farklılaşması, gelecek ve geçmiş gibi kavramlar hakkında fikir sahibi olacaklardır.
Sanatın diğer dallarına ilgileri artabilecek, fark ettikleri yetenekleri mesleki seçimlerini ve eğitim hayatlarını etkileyebilecektir.

“Oynamayan tay, at olmaz!” demiş eskiler. Oyun, çocuğun erken gelişim döneminden başlayarak ergenliğine kadar devam eden mühim bir olgudur. Çocuğunuzla birlikte drama yapmak, onun kurduğu oyun evrenine dâhil olmak sizi hiç deneyimlemediğiniz kadar mutlu edecek ve uygulamalı olarak çocuğunuzla kurduğunuz iletişimin, etkileşimin muazzam bir hale geldiğini sevinçle göreceksiniz.

Oyun grupları isteğe bağlı olarak haftada bir ya da iki defa, çocukların kendi yaş gruplarıyla birlikte olduğu ve yaklaşık 8-10 kişilik gruplarda okul öncesi öğretmenleriyle oynadıkları yapılandırılmış oyunlardır. Oyun yoluyla yaratıcı ve doğal öğrenme, küçük çocukların dünyalarını keşfetmelerine ve anlamalarına yardımcı olarak onların fiziksel, sosyal, duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanları için fırsat sunmaktadır. Oyun gruplarının amacı çocuğa akademik becerileri kazandırmak değildir. Fakat okula hazırlık için gerekli en önemli aktivitelerden biridir. Haftada bir iki kez yapılacak aktivitelerle hem çocuğun okula hazır olması hem de aile dışında ilk kez sosyalleşmesi sağlanacaktır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kurumumuz hakkında merak ettiklerinizi veya dilek öneri ve şikayetlerinizi bize dilediğiniz zaman iletebilirsiniz.

YETİŞKİNLER İÇİN

Doğru Tercih

Nitelikli eğitim, özgün takip ve akademik rehberlik modeli ile, rakiplerimizden ayrılıyor ve en iyi eğitimi vermek adına ilerliyoruz.

Profesyonel Eğitim

Yeni nesil öğretim modellemesi, enformasyon - rehberlik süreçlerindeki samimi ve metodolojik yaklaşım ile fark yaratmaya devam ediyoruz

Eğitim, Kalite ve Başarının Adresi

Öğrencilerin devam hayatlarında başarılı bireyler olabilmeleri için gelişimlerini en güncel bilgiler ile oluşturulmuş eğitim modeli ile sunarak sağlıyoruz.

Ödüllü Eğitim Kurumu

Yeni nesil öğretim modellemesi, enformasyon - rehberlik süreçlerindeki samimi ve metodolojik yaklaşım ile fark yaratmaya devam ediyoruz

Sosyal İmkanlar

Eğitim alan öğrencilerimizin öğrenimlerinin yanında kendilerini iyi ve huzurlu hissedebilmeleri adına sosyal imkanlar sunmaktayız.

Takip ve Rehberlik

Bünyemizde eğitim alan her bir öğrencinin gelişimlerini takip ederek en doğru eğitim modelini belirleyip uyguluyoruz.